Α Τάξη ΕΠΑ.Λ. : Είναι Τάξη Βασικών Δεξιοτήτων, δηλαδή αποκτώνται γενικές γνώσεις και δεξιότητες και περιλαμβάνει κοινά μαθήματα για όλους τους μαθητές. Διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας (22 ώρες), μαθήματα Προσανατολισμού (7 ώρες), 3 μαθήματα Επιλογής (6 ώρες) . Σύνολο : 35 Ωρες /εβδ.Μαθήματα Γενικής ΠαιδείαςΜαθήματα ΠροσανατολισμούΜαθήματα Επιλογής