Β Τάξη ΕΠΑ.Λ. : Είναι τάξη Επαγγελματικών Τομέων και διαχωρίζεται σε Τομείς Σπουδών. Προαχθέντες μαθητές της Α΄ Τάξης (και Απόφοιτοι Λυκείου) εντάσσονται σε όποιο Τομέα της Β’ Τάξης επιθυμούν. Διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας (12 ώρες) κοινά για όλους τους μαθητές και μαθήματα Επαγγελματικών Τομέων (Θεωρητικά και Εργαστηριακά)  (23 ώρες). Σύνολο : 35 ώρες/εβδ.Μαθήματα Γενικής Παιδείας Β΄ ΤάξηΣτη Β΄ τάξη οι μαθητές επιλέγουν έναν απο τους παρακάτω τομείς που επιθυμούν να παρακολουθήσουν :