Γ Τάξη ΕΠΑ.Λ. : Είναι τάξη Επαγγελματικών Ειδικοτήτων και διαχωρίζεται σε Ειδικότητες. Προαχθέντες μαθητές της Β΄ Τάξης εντάσσονται σε οποιαδήποτε Ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν στη Β’ Τάξη. Διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας (12 ώρες) κοινά για όλους τους μαθητές και μαθήματα Ειδικότητας (θεωρητικά και εργαστηριακά) (23 ώρες) Σύνολο : 35 ώρες/εβδ.Μαθήματα Γενικής Παιδείας Γ ΄ ΤάξηΣτη Γ΄ τάξη οι μαθητές επιλέγουν μια απο τις παρακάτω Ειδικότητες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν :


@ Ειδικότητες Πληροφορικής

@ Ειδικότητες Διοίκησης & Οικονομίας

@ Ειδικότητες Υγείας – Πρόνοιας & Ευεξίας