Καθορισμός λεπτομερειών λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των Σχολικών Εργαστηρίων (Σ.Ε.) και των ειδικότερων καθηκόντων των Διευθυντών/-ντριών, Υποδιευθυντών/-ντριών, των Υπευθύνων Τομέων, των Υπευθύνων Εργαστηρίων κατεύθυνσης, των Υπευθύνων των Σχολικών Εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων των Εργαστηριακών Κέντρων.

 

Δείτε εδώ το έγγραφο –> Καθορισμός λεπτομερειών λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων