Από 8 μέχρι 19 Μαρτίου μπορούν οι παλαιοί απόφοιτοι να υποβάλλουν αίτηση στο κοντινότερο ΕΠΑΛ ή σε αυτό από όπου αποφοίτησαν, για την συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στα Πανεπιστήμια. Για την υποβολή, προηγείται κλείσιμο ραντεβού μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με το σχολείο.

Οι Υποψήφιοι/ες χρησιμοποιώντας μήνυμα SMS με τον αριθμό 3 (Δημόσια Υπηρεσία), μπορούν να μεταβούν στην Σχολική μονάδα στην οποία θα υποβάλλουν την Αίτηση Υποψηφιότητας αφού πρώτα έχουν επικοινωνήσει μέσω email (και επιβεβαιώσουν τηλεφωνικά) με την συγκεκριμένη Σχολική μονάδα. Θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το απαντητικό email της Σχολικής μονάδας, στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής ημέρα και ώρα μεταβίβασης (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το Απολυτήριο (αν είναι Απόφοιτοι), καθώς και την υπ’ αριθμ. Φ.251/22933/Α5/26-02-2021 (Β΄826) Υ.Α. (Ορισμός ημερομηνίας υποβολής Αίτησης αποφοίτων), σε περίπτωση που χρειαστεί να δικαιολογήσουν την μετακίνηση τους.

Όλες οι λεπτομέρειες στην ανακοίνωση του Υπουργείου εδώ : 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – 05-03-21 Υποβολή της Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021, στην προθεσμία από Δευτέρα 8 Μαρτίου έως και Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 (minedu.gov.gr)