Υπηρεσίες Ψυχολόγου (ωράριο τηλεκπαίδευσης Τετάρτη 08:00-12:00 και Πέμπτη 08:00-13:00)

1. Γνωριμία με τους μαθητές και γνωστοποίηση των ωρών/ ημερών και διαθεσιμότητας ψυχολόγου.
2. Ατομικές συναντήσεις (webex) κατόπιν αιτήματος του μαθητή (ή του κηδεμόνα) και σε συνεννόηση με τον καθηγητή του τμήματός του.
3. Παρατηρήσεις στην ηλεκτρονική τάξη κατόπιν αιτήματος του εκπαιδευτικού.
4. Ατομικές συναντήσεις (webex) με γονείς μαθητών.
5. Προσωπική επικοινωνία με εκπαιδευτικούς και συνεργασία σε θέματα των μαθητών.
6. Ενημέρωση της ηλεκτρονικής σελίδας του σχολείου με άρθρα ψυχολογίας, θέματα που απασχολούν τους εφήβους ή κρίνει το σχολείο ότι είναι χρήσιμο να ενημερωθούν (εθισμός, bullying στο διαδίκτυο, κατάθλιψη).