Από την Τρίτη 29 Νοεμβρίου μέχρι και την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 μπορούν οι υποψήφιοι/ες να υποβάλλουν αίτηση στο κοντινότερο ΕΠΑ.Λ. ή σε αυτό από όπου αποφοίτησαν, για την συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στα Πανεπιστήμια.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Ο υποψήφιος (μαθητής ή απόφοιτος) μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του.

Στη συνέχεια  θα συμπληρώνει την Αίτηση – Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας  www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (μαθητής ή απόφοιτος).

Οι απόφοιτοι/ες μπορούν να μεταβούν στην Σχολική μονάδα στην οποία θα υποβάλλουν την Αίτηση Υποψηφιότητας αφού πρώτα έχουν επικοινωνήσει μέσω email ή τηλεφωνικά με την συγκεκριμένη Σχολική μονάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το Απολυτήριο (αν είναι Απόφοιτοι).


ΑΙΤΗΣΗ – Υ.Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ – ΕΤΟΣ 2023

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Όλες οι λεπτομέρειες στην ανακοίνωση του Υπουργείου εδώ
Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ έτους 2023