Στις 31 Οκτωβρίου 2023 οι μαθητές/τριες της Β’ τάξης επισκέφτηκαν το μουσείο ιστορίας στο πρώτο πανεπιστήμιο στην Πλάκα, όπου ξεναγήθηκαν και προσέγγισαν βιωματικά τα εργαλεία, τα εργαστήρια, το εποπτικό υλικό και την ιστορία των πανεπιστημιακών σχολών που λειτούργησαν στην οικία του Κλεάνθους, καθώς και άλλα εκθέματα του μουσείου (π.χ.πίνακες, φωτογραφικό υλικό, λάβαρα κ.ά.)