Σήμερα 27 0κτωβριου 2023 το σχολείο μας γιόρτασε την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 Η εκδηλωση του σχολείου μας ξεκίνησε με την παράδοση της σημαίας στην σημσιοφόρο και τους παραστατες. Ακολούθησε η επίδοση των αριστειων και βραβείων στους άριστους/ες μαθητές/τριες του προηγούμενου έτους. Τέλος, πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές/τριες μας η γιορτή για το έπος του 1940.