Την Παρασκευή 2/2/2024 εγκαταστάθηκαν στο σχολείο μας 10ο ΕΠΑ.Λ. Αθήνας 10 Διαδραστικές Οθόνες (Πίνακες) σε 10 διαφορετικές αίθουσες του σχολείου μας και σε όλα τα Εργαστήρια.

Ο εξοπλισμός αυτός παρέχει την δυνατότητα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της μαθησιακής διαδικασίας, η οποία γίνεται πιο παραστατική, πιο ζωντανή, άμεση, πιο διαδραστική, και προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών για συμμετοχή, ανάληψη πρωτοβουλιών και δράση !