Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ορίζουμε ως Εξεταστικά Κέντρα για τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2024 στο ειδικό μάθημα «Αγγλικά» τα ακόλουθα ΓΕΛ αρμοδιότητάς μας με την αντίστοιχη κατανομή των σχολείων της αρμοδιότητάς μας ανά Εξεταστικό Κέντρο:

26ο  Γενικό Λύκειο Αθηνών-Μαράσλειο, οδός Μαρασλή 10,  Αθήνα-10676, τηλ. 210-7247387

                 Θα εξετασθούν οι υποψήφιοι α) των παρακάτω Λυκείων και β) οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Α/ΑΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ  ΓΕΛΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
594ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ24
6014ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ18
6126ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ25
6242ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ24
636ο ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ0
64ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΠΟ ΕΠΑΛ124
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ                  215

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 Δρ. Αθανάσιος Νικολόπουλος