Η Ιστορία του κτιρίου “ΚΑΛΠΑΚΑ”

Γυμναστικές επιδείξεις γυρω στο 1970 στο προαύλιο του σχολείου όταν στεγάζοντο «Αί Σχολαί Καλπάκα», εξατάξιο Δημοτικό και εξατάξιο Γυμνασιο, (των αδελφών Αλεξάνδρας και Αθηνάς, από το Αϊβαλί)


Η μια εκ των δυο ιδρυτριών της Σχολής Καλπάκα, Αλεξάνδρα, ως μαθήτρια στο Αϊβαλί (Κυδωνιές). Η ιδιωτική σχολή ΚΑΛΠΑΚΑ (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) στεγαζόταν στο κτήριο του σχολείου μας μέχρι το 1980


Ο σύλλογος του ιδιωτικού δημοτικού γυμνασίου Αδελφαι ΚΑΛΠΑΚΑ. Στο κέντρο οι αδελφές Αλεξάνδρα και Αθηνά Καλπάκα από τις Κυδωνίες Μικρας Ασίας, (Αϊβαλί)


@ Πηγή : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (http://www.elia.org.gr/

1955