Μια νέα Ειδικότητα της Ψυχολόγου ανέλαβε ως αναπληρώτρια ψυχολόγος στο 10ο ΕΠΑΛ Αθήνας στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια νέα αρχή για τα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.» για το νέο σχολικό έτος. Το γραφείο της βρίσκεται στον 2ο όροφο του Σχολείου μας.

Θα βρίσκεται στο σχολείο μας κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει είναι :

@ Συμβουλευτική, αξιολόγηση και ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών/τριών.

@ Συμβουλευτική των καθηγητών/τριών σε θέματα διαχείρισης της σχολικής τάξης κυρίως αλλά και σε περιπτώσεις μεμονωμένων περιστατικών και κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον.

@ Συμβουλευτική γονέων.