Αγαπητοί γονείς και μαθητές,

σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα θέλαμε να γνωρίζετε τα  παρακάτω. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους :

Α.   Σύγχρονη μέθοδος μαθημάτων. Αυτό σημαίνει ότι ταυτόχρονα καθηγητής και μαθητές  επικοινωνούν και διεξάγουν το μάθημα. Αυτό θα γίνεται μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας της Cisco WebEx. Θα λάβετε στα email σας έναν σύνδεσμό (link)  για κάθε καθηγητή. Βάζοντας τον σύνδεσμο αυτόν στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε για σύνδεση (Chrome ,Mozilla  κ.λπ.)  θα συνδέεστε με τον καθηγητή για να γίνεται το μάθημα.

Αυτό θα γίνεται για κάθε καθηγητή την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα (σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου) με βάση το εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θα αναρτάται στο Blog (http://10epal.blogspot.com/) και τον Ιστότοπο (http://10epal-athin.att.sch.gr) του σχολείου.

Β. Ασύγχρονη μέθοδος μαθημάτων. Αυτό σημαίνει ότι καθηγητής και μαθητές δεν ευρίσκονται ταυτόχρονα στο διαδίκτυο αλλά σε διαφορετικό χρόνο. Κάθε καθηγητής θα δημιουργήσει την δική του ή τις δικές του ψηφιακές τάξεις στην ειδική πλατφόρμα του ΠΣΔ eclass (https://eclass.sch.gr/). Εκεί θα αναρτά τα μαθήματά του, τις οδηγίες του, τις ασκήσεις και εργασίες που θα πρέπει να κάνουν οι μαθητές. Κάθε μαθητής θα είναι υποχρεωμένος να μπαίνει σε αυτήν την  ψηφιακή τάξη, να “κατεβάζει” το υλικό που έχει αναρτήσει ο καθηγητής του για τα μαθήματα καθώς και να “ανεβάζει” τις όποιες ασκήσεις του ζητηθούν από τον καθηγητή.


Προσοχή – Παρουσιολόγιο

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων στα διαδικτυακά τμήματα τηρείται καθημερινά παρουσιολόγιο. Ο κάθε εκπαιδευτικός συμπληρώνει ανελλιπώς και κάθε μέρα δελτίο καταγραφής απουσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υποχρεούμενος να αποστέλλει τις απουσίες, ανά εβδομάδα, στη σχολική μονάδα φοίτησης των μαθητών/τριών προκειμένου οι Διευθυντές να ενημερώνουν την πλατφόρμα του myschool.


Όσο αφορά την Τηλεκπαίδευση, η διδασκαλία και τα δεδομένα της τάξης είναι διαφορετικά από αυτά της δια ζώσης εκπαίδευσης. Ένα τέτοιο εγχείρημα σε τόσο μεγάλη κλίμακα γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και μάλιστα κάτω από πιεστικές και δύσκολες για όλους συνθήκες.

Για να πετύχει λοιπόν απαιτείται η συνεργασία όλων: μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και βέβαια της τεχνολογίας.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι από την πλευρά μας θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το εγχείρημα να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα για τους μαθητές μας.


Οδηγίες και σχετική ενημέρωση

@ @ Μαθαίνουμε στο σπίτι

@ @ Οδηγίες Τηλεκπαίδευσης 1ου Ε.Κ. Αθήνας

@ Εγκύκλιος Οδηγιών – Νοέμβριος 2020